Effecto Consulting

Analyse | Løsning | Gjennomføring

Betydelig formell kunnskap og
lang erfaring fra ledende stillinger

 Effecto Consulting tilbyr rådgivere med toppledererfaring, betydelig kunnskap
og erfaring fra bedrifter i omstilling. Vi skaper resultater for våre kunder
og bistår både strategisk og operativt. 

SMB-markedet

Små og mellomstore bedrifter er viktig for oss.
Vi bistår med analyser og gjennomføring, når det er behov for supplerende kompetanse, ekstra kapasitet eller behov for en diskusjonspartner. 

VÅRE KJERNEOMRÅDER

Strategi og ledelse,
Markedsanalyse, Forretningsutvikling, Kjedeetablering og konseptualisering, Kommunikasjon & Informasjon.
Vår tilnærming er tilpasset hver enkelt kundes behov.

MIDLERTIDIG LEDELSE

Vi tilbyr midlertidig topp- og funksjonsledelse

Vi hjelper deg å beslutte hva du skal gjøre, 
og å gjøre det du har besluttet å gjøre